Gå direkt till innehåll
Kvarteret Kroken skyltar nu med trygghetscertifiering. Från vänster Cenny Rondahl, SKB, Per Hellqvist, SKB, Lennart Levander, Svensk Trygghetscertifiering. Foto: Jon Buscall
Kvarteret Kroken skyltar nu med trygghetscertifiering. Från vänster Cenny Rondahl, SKB, Per Hellqvist, SKB, Lennart Levander, Svensk Trygghetscertifiering. Foto: Jon Buscall

Pressmeddelande -

Bostadskvarter trygghetscertifieras

I det fortsatta arbetet att stå stadigt i en skakig värld, arbetar SKB kontinuerligt med trygghet och välbefinnande för de boende. Som ett led i detta arbete trygghetscertifieras nu tolv av SKB:s fastigheter.

Trygghetscertifiering av fastigheterna betyder att de uppfyller trygghetskraven som undersöks vid en specifik besiktning. Den visar även att fastighetsägaren tagit de boendes trygghet på allvar och för att förebygga brott på platsen.

– Certifieringsarbetet har inte bara höjt säkerhetsnivån för våra boende, utan även ökat vår interna kunskap kring trygghetsskapande åtgärder. Det är något vi kommer ha stor nytta av både när vi bygger nytt och förvaltar alla våra befintliga hus, säger SKB:s förvaltningschef Madeleine Brisère.

Trygghetsåtgärder efter besiktningar

Av de SKB-kvarter som nu certifieras ligger elva i Stockholm och ett i Uppsala. Arbetet med förbättringar av tryggheten i boendet har pågått länge. Det intensifierades 2021, då hela SKB:s fastighetsbestånd trygghetsbesiktades av Svensk Trygghetscertifiering AB. Resultatet av det ligger till grund för det fortsatta arbetet med åtgärder för trygghet och välbefinnande i kvarteren.

– Vi kommer att fortsätta utveckla vårt arbete för att alla hyresmedlemmar ska trivas och känna sig trygga i sin boendemiljö. Tryggheten för våra boende är oerhört viktig, säger Cenny Rondahl, förvaltningsprojektledare på SKB.

För de fastigheter som fått ett trygghetscertifikat så gäller det i fem år. Under den perioden genomförs ombesiktningar för att kontrollera att certifieringen efterlevs och att underhållet inte försämras ur ett trygghetsperspektiv.

– Det viktigaste i vårt trygghetsarbete är våra egna fastighetsskötare i kvarteren som dagligen möter de boende. Dessutom kommer de i kontakt med våra egna drifttekniker, hantverkare, utemiljöpersonal och förvaltare, säger Madeleine Brisère.

Så trygghetscertifierades SKB:s kvarter
Trygghetsbesiktningarna av alla SKB:s fastigheter gjordes av besiktningsmän från Svensk Trygghetscertifiering som gått igenom 57 punkter i samtliga 75 bostadskvarter. Anmärkningarna från besiktningarna blev underlag för konkreta åtgärder i kvarteren. De åtgärderna har hittills resulterat i 12 certifierade fastigheter.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 93 000 medlemmar. Med fler än 8 300 lägenheter i huvudstaden och sex närliggande kommuner är SKB den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Föreningen bygger och förvaltar bostäder som hyrs ut till medlemmarna i form av kooperativa hyresrätter. SKB är i sin storlek och upplåtelseform, en unik verksamhet som skapar variation på bostadsmarknaden. Lägenheterna, uppförda från 1917 till idag, förmedlas efter turordningsprincip och föreningen är öppen för alla. Den verkställande organisationen har 140 medarbetare och drivs på företagsmässiga villkor som en ekonomisk förening.
För mer information besök www.skb.org.

Kontakter

Yvonne Edenmark Lilliedahl

Yvonne Edenmark Lilliedahl

Presskontakt Kommunikationschef 08 704 60 38
Madeleine Brisère

Madeleine Brisère

Förvaltningschef 08-704 60 48